ePliki 1.20 - instalator

Na stronie dostępny jest już instalator do programu ePliki 1.20 wydanie (a).

Zmiany w programie:

  • Dodano możliwość wysyłania plików JPK przy pomocy "Profilu zaufanego".
  • Dostosowano program do wysyłania plików JPK_VAT(3).
  • W module "Import" usprawniono wyszukiwanie plików JPK.
  • Usprawniono działanie trybu edycji w module "Płatnicy".
  • Wprowadzono zmiany w oprawie graficznej programu.
  • Dodano klawisz "Pomoc zdalna" służacy do łączenia się z serwisem Netrom.

    Instalator dostępny jest pod zakładką PLIKI.