ePliki - znalezione błędy i wprowadzone zmiany

Jeżeli pojawiające się wydania programu ePliki zawierają błędy i usterki, staramy się, by naprawiały je kolejne pakiety serwisowe dostępne w internecie. Poniżej zawarliśmy krótki opis zasygnalizowanych przez Państwa błędów (za wszystkie bardzo przepraszamy) z prostymi przepisami (jeśli to możliwe) na samodzielne ich "naprawienie". Prosimy wybaczyć nam zdawkowy i chropawy język tych opisów, są bowiem opracowane na podstawie materiałów, z których sami korzystamy. Opisy uszeregowane są wg. daty wprowadzenia zmiany, przy czym ostatnia, "najnowsza" zmiana znajduje się u góry tabeli - "najstarsza", na dole.Wersja 1.10


wydanie f
Usunięto błąd uniemożliwiający wydruk UPO w przypadku gdy za jednym razem odbierano je dla kilku wysłanych plików JPK.
w module Importu dodano podgląd wskazanego pliku JPK.
Zmodyfikowano wygląd panelu z informacjami dotyczącymi sprawdzenia poprawności importowanych plików JPK.
Zmieniono info-ikony w module Importu.
Usprawniono funkcję wyszukiwania dokumentów na dysku dla wybranego płatnika i rozszerzenia *.xml.
wydanie e
Usprawniono funkcję sprawdzania poprawności importowanych plików JPK tak, że obecnie program jest w stanie wygenerować listę znalezionych błędów zamiast jedynie pierwszego napotkanego.
Drobne poprawki w interfejsie modułu importu.
Aktualizacja pliku pomocy.
wydanie d
Dodano sprawdzanie poprawności wczytywanych plików JPK w oparciu o ich schemy.
Dodano plik dokumentacji dostępny poprzez menu Pomoc lub po naciśnięciu klawisza F1.
wydanie c
Program nie był w stanie uzyskać dostępu do serwerów systemu JPK, jeżeli urochomiony był w systemie Windows Xp.
Poprawki związane z interfejsem w module Dokumenty oraz Wysyłki.
W przypadku braku wybranego certyfikatu program nie pozwala wywołać akcji Wyślij.
W przypadku braku zainstalowanej drukarki w systemie przy uruchomieniu programu występował nieobsłużony błąd.
Program nie wyświetlał ścieżki do pliku bazy danych, jeżeli użytkownik nie był zalogowany.
Uporządkowano klawisze skrótów w module Płatników.
Po zmianie płatnika, nie zmianiał się on w Imporcie, dlatego wyszukiwanie dla konkretnego płatnika wykonywane było dla wybranego poprzednio płatnika.
Wyszukiwanie w module import plików dla wybranego płatnika dawało zerowy wynik, jeżeli nie było wybranego w programie żądnego płatnika.
W wydruku UPO brakowało nazwy urzędu skarbowego.
Usunięto błąd wywoływany przez sekwencję: logowanie, otwarcie modułu Import, otwarcie modułu Dokumenty, zamknięcie programu.
Instalator nie wyszukiwał poprawnie aktualnie zainstalowanych na komputerze instancji programu co miało znaczenie przy instalacji pakietu serwisowego.
wydanie b
Poprawiono wstawianie w wydruku UPO informacji o urzędzie skarbowym.
Dodano możliwość tworzenia kopii pliku bazy danych z poziomu programu (nowa pozycja w menu głównym: Baza danych).
Uaktywniono polecenie Usuń w module Dokumenty.
Pomniejsze poprawki i porządki w interfejsie programu.